فروشگاه فایل پوشه

فروش انواع فایل های مجاز

فروشگاه فایل پوشه

فروش انواع فایل های مجاز

۱۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

آمار تکنیکهای تحلیلی (تحقیق)

آمار تکنیکهای تحلیلی (تحقیق) فرمت:وورد 41 صفحه (آمار) تکنیکهای تحلیلی   کلمة ً تجزیه و تحلیل ً یکی از آن کلمات متداول است که زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تکنیکهای استاندارد بسیار کم برای این کار وجود دارند. برای اهدافمان، ما قصد داریم که ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف کنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,494 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۱۲
فروشگاه فایل پوشه

مقیاس یا اندازه گیری(تحقیق)

مقیاس یا اندازه گیری(تحقیق) فرمت:وورد 21 صفحه   مقیاس یا اندازه گیری تایچی اهنو با گفتن «جایی که در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی که هیچ چیزی اندازه‌گیری نشود، چیزی توسعه پیدا نخواهد کرد». این فصل اندازه گیری‌های ابزارها را بررسی می کند و می فهمیم که اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمار یک وسیل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 765 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۱۹
فروشگاه فایل پوشه

سیاست های پولی(تحقیق)

سیاست های پولی(تحقیق) فرمت وورد 78 صفحه در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,843 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۴۵
فروشگاه فایل پوشه

نوآوریهای ابزاری(تحقیق)

نوآوریهای ابزاری(تحقیق) فرمت:وورد   195 صفحه 1-1) مقدمه: وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,686 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۰۷
فروشگاه فایل پوشه

اصلاحات(تحقیق)

اصلاحات(تحقیق) فرمت: وورد 68 صفحه واژة اصلاحات : اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد. در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,479 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۲۷
فروشگاه فایل پوشه

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی (تحقیق)

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی (تحقیق) فرمت:وورد 24 صفحه تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1] قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 875 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۵۱
فروشگاه فایل پوشه

ضرورت استاندارد و شرایط آن(تحقیق)

ضرورت استاندارد و شرایط آن(تحقیق) فرمت:وورد 75 صفحه کارشناسی پیوسته حسابداری   مقدمه کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,733 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۰۳
فروشگاه فایل پوشه

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت (تحقیق)Six sigma

 معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت (تحقیق)Six sigma فرمت وُرد 51 صفحه بهینه‌سازی چند معیاری             multicriterion optimization : روش سطحی جواب                      respanse surface methodologh : طراحی نیرومند ـ طراحی درست و صحیح          &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,862 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۵۵
فروشگاه فایل پوشه

- تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه(تحقیق)

- تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق  بیمه سرانه(تحقیق) فرمت وورد 39 صفحه - تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق  بیمه سرانه ضریب  بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت   کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است. ضریب  نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب  ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,421 تومان۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۲۹
فروشگاه فایل پوشه

پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی(تحقیق)

پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی(تحقیق)

فرمت وورد 37 صفحه

 

مفهوم جهانی شدن مالی

روند جهانی شدن

اهمیت خالص جریانهای سرمایه

استراتژیهای تجارت

ابعاد حسابداری راهبرد جهانی شدن

عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری بین المللی

بازارهای سرمایه و اثرات آن بر توسعه سیستم حسابداری و افشای اطلاعات

نتیجه گیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۴۹
فروشگاه فایل پوشه

پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که مجداد به فارسی ترجمه شده)

پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که مجداد به فارسی ترجمه شده)

پیشگویی آینده ی جهان توسط شاه نعمت الله ولی-ترجمه ی نسخه ی از قبل ترجمه شده و مصون از دستکاری (اردو به فارسی)

فرمت:وورد

تعداد صفحه:2

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۱۸
فروشگاه فایل پوشه

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور(تحقیق)

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمة کشور(تحقیق) فرمت:وورد   210 صفحه+ ملحقات  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی فهرست مطالب عنوان                                           صفحه فصل اول – کلیات تحقیق 1-1) مقدمه........................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,124 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۵۶
فروشگاه فایل پوشه

نقش تحصیلات زنان در توسعه (تحقیق)

نقش تحصیلات زنان در توسعه (تحقیق) فرمت:وورد 115 صفحه مقدمه................................ 1 چارچوبی نظری تحقیق................... 3 فرضیه‌ها ............................. 4 روش تحقیق ........................... 5 مشکلات و موانع........................ 5 اصطلاحات و واژه‌های کلیدی.............. 6 (1) فصل اول: ........................ 8 .. 1-1) توسعه و مفاهیم............... 8 .. 2-1) توسعه اقتصادی................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,280 تومان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۳۹
فروشگاه فایل پوشه